Logo_KASM

Інформація для відкритого доступу

Баланс (звіт про фінансовий стан) на 01.04.2016 р.

Звіт про виконання річного фінансового плану за 1 квартал 2016 р.

 

Звіт про власний капітал за І квартал 2016 р.

Звіт про фінансові результати за І квартал 2016 р.

Інформація про наявність і рух основних засобів за І квартал 2016 р.

Пояснювальна записка до фінансового плану на 2016 рік

Пояснювальна записка за І квартал 2016 р.

Фінансовий план на 2016 рік